P
U
S
C
P
S
N
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupní strana | Česky
28.08.2016 - 00:08 CET Přihlášení uživatele
 Pouze ve vybrané rubrice
 Hledání i v textu článku
 Hledání i v seznamu příloh

 

 

 

 

 

 

Obec

Tisk PDF dokument Pošli upozornění na záznam Zpět

O obci

 


Obec Sudějov vděčí za své jméno i za svůj vznik studánce, o které šla pověst, že je léčivá a  dostala jméno podle okolního  lesa, o nějž se soudilo několik panství na jejichž pomezí ležel. Říkalo se jí Sudějovka (soudit se). Pověsti dodává pravděpodobnost záznam o jednání hejtmanské rozhodčí komise mezi panstvím Jindice a Červené Pečky z roku 1755. K pramenu studánky začali chodit poutníci a proto jezuité, kterým patřil sousední Žandov v letech 1659 až 1689, postavili u studánky dřevěnou kapli ke cti sv. Anny. Protože poutníků přibývalo, tak v roce 1724 zahájil Karel Jáchym, hrabě z Brédy, stavbu poutního kostela. V roce 1725 byl kostel před dnem svátku sv.Anny vysvěcen a začala pouť, která se koná každoročně vždy v neděli po sv.Anně i v současnosti.
Po stavbě kostela byla postavena renesanční fara a lázně, kde se poutníci omývali Sudějovkou. Roku 1734 byla postavena panská hospoda, která dala základ vznikající obci. Z výtěžku poutí byla v roce 1749 postavena socha sv.Jana Nepomuckého. Křížek na okraji Sudějova směrem na Žandov je doložen již v roce 1770. Původně dřevěný byl roku 1910 nahrazen kovovým, který je zde dodnes.
V současné době je pramen Sudějovky sveden do zděné kapličky, stavba kapličky je z let 1934-1946. Vodu si od kapličky denně odváží nespočet obyvatel ze širokého okolí. Kostel sv.Anny je postupně rekonstruován. Renesanční fara byla zrekonstruována v roce 2013 a dnes slouží jako zázemí poutního místa.
V Sudějově byla škola hned po roce 1774, kdy císařovna Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku. Nejdříve se učilo v dřevěné chalupě vedle fary č.p.24. V roce 1812 byla na tomto místě postavena kamenná budova s jednou třídou, v roce 1863 byla přistavěna další třída. Tato škola v roce 1902 vyhořela a do listopadu 1903 byla postavena škola nová, která sloužila výuce až do roku 1963, kdy byla pro malý počet dětí uzavřena. V budově bývalé školy je nyní obecní úřad a dva byty. Obec celou budovu postupně rekonstruuje pro volnočasové využití  svých občanů.
Před budovou je pomník T.G.Masaryka, který byl roku 1959 uklizen na půdě školy a po roce 1989 byl znovu postaven.
Pomník vojákům,  kteří padli v 1.světové válce postavili občané ve 20.letech minulého století. 

V současné době má Sudějov 85 obyvatel. Obec leží 4 km od Uhlířských Janovic a 20 km od Kutné Hory. Od roku 1990 má vlastní obecní úřad čítající 5 zastupitelů. Sudějov se stal známým rekreačním místem a v letních měsících přibývají do obce rekreanti a chataři. Celoročně je zde provozováno velmi oblíbené a navštěvované občerstvení. Obec je obklopena hlubokými lesy s rybníky a přehradní nádrží na potoce s čistou vodou vhodnou ke koupání v téměř neporušené přírodní krajině. Lokalita nabízí i v zimě mnoho možností k výletům do zasněžených lesů, a to jak běžkařům, tak i pěším turistům.

Obec je součástí mikroregionu, sdružujícího obce Uhlířskojanovicka. Zájmem sdružujících se obcí je umožnit co největšímu okruhu zájemců o turistiku, přírodu a historii poznávání tohoto krásného kraje.